TelcoBİS Nedir ?

Konumsal Altyapı Yönetimi, Doğru Planlama, Etkin Müşteri Hizmetleri, Verimli İşletme.

Telekom sektöründe, projelendirme aşamasından envanter yönetimine, arıza takibinden yatırım karar destek raporlarına kadar; masaüstü, web ve mobil uygulamalarını içeren Başarsoft telekom sistemidir. Aynı anda yüzlerce kullanıcının vergi girişi ve editleme yapabildiği masaüstü uygulaması, görüntüleme, sorgulama, onaylama süreçleri ve raporlama işlemlerinin yapılabildiği web uygulaması ve online – offline çalışma modu ile saha uygulaması TelcoBİS Çözümünün parçalarıdır.

telcobis-logo-icon
telcobis-table

Entegrasyonlar

TelcoBİS esnek ve geliştirilebilir modüler yapısı sayesinde birçok sistem ile hızlı ve genişleyebilir entegrasyon süreçlerine sahiptir. TelcoBİS kullanılan kurumlarda aşağıdaki entegrasyonlar başarı ile sağlanmış ve çalıştırılmaktadır.

 • Abone sistemi entegrasyonu ile hız bilgilerinin farklı bir sistemden alınarak TelcoBİS sistemi üzerinde anlık raporlanması ve tematikler ile gösterilmesi
 • Satış sistemi entegrasyonu ile satış yapılacak sistemlerin devreye alınması, adres bilgisinin tanımlanması ve kapasite- hedef müşteri bilgilerinin TelcoBis sistemi üzerinden raporlanması, sorgulanması ve gösterilmesi
 • Arıza sistemi ile entegrasyon yapılarak TelcoBİS sistemi üzerinden sorgulanması, raporlanması ve tematikler üzerinden arıza yönetiminin yapılması
 • Fiber arıza entegrasyonu TelcoBİS sistemi üzerinde fiber arıza noktalarının anlık sorgulanması ve gösterilmesi
 • Envanter Stok entegrasyonu ile kabinlerin barkod numaraları üzerinden stok takibinin, IP bilgileri üzerinden servis verilebilirlik ve devreye alınma durumları TelcoBİS üzerinden yönetilebilmektedir.

TelcoBİS Modülleri

TelcoBİS aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır;

 • Bakır Modülü
 • Fiber Modülü
 • Kablo Tv
 • Yeraltı – Spot(Adres) Modülü
 • Arıza Modülü

Telcobis ile Çalışarak Ne Kazandılar?(ABS)

 • Yüz binlerce harita (uygulama, ağ, hizmet alanları) kullanımı kolay, özel olarak tasarlanan Başarsoft masaüstü uygulamaları ile sayısallaştırılmıştır.
 • Firmalar bütün fiziksel ağların detaylı dijital haritasını, herhangi bir boyutta incelenebilir ve büyütülebilir olarak tasarlanan, bütün bakır ve fiber optik hatları gösteren ve ayrı kâğıt haritalar üzerinde bütün bilgileri önceden gösteren kapsamlı bir harita kazanmıştır.
 • Anlık güncellenen ağ durumu: saha bakımı ve stratejik planlama şimdi geniş kapsamlı, güvenilir bilgi ile entegre edilmektedir.
 • Harita tabanlı, yeni müşteri verisi ve gerçek zamanlı güncellenen mevcut giriş: Firmalar satış ve pazarlamada mekânsal kararlar verebilmek için, topoloji ağı ve posta adresine göre, harita üzerinde milyonlarca müşterinin tam olarak coğrafi kodlanmasını yapabilecek hale gelmiştir.
 • Gerçek ağ mesafesi ve ölçümlere dayandırılarak, bireysel müşteri geniş bantlı hız haritaları oluşturulmuştur: bu sayede, sağlanan hız abonelik hızına karşı kontrol edilebilmektedir; satış kampanyalarındaki hız yükseltmelerin mali avantajları ise kolaylıkla hesaplanmaktadır.
 • Envanterdeki günlük istatistikler ve yeni yüklemeler; Firmaların yönetimine ve borsaya rapor edilmektedir; bu sayede, kurulum yüklenicilerine olan ödemeler güncel tutulmaktadır.
 • Tüm mevcut bilgilerin coğrafi tabanlı sentezi: tüm veriler açık ve erişilebilir hale gelmiştir, hatta işgücü yeniden yapılandırılmaktadır. Böylelikle zaman tasarrufu, maksimum ağ hızı, kaliteli hizmet ve kar artmaktadır.

TelcoBİS CBS WEB Arayüzü

TelcoBİS masaüstü, web ve mobil saha uygulama bileşenlerinden oluşmaktadır. Masaüstü uygulamasında, rekor envanterin sayısallaştırılması, planlama projelerin hazırlanması, projelerin onaya gönderilmesi ve uygulama projelerin çizimi gerçekleştirilmektedir.

Masaüstü uygulamasında, FTTx, transmisyon, bakır, yeraltı ve spot modülleri topolojik kurallar işletilerek çizilebilmekte ve düzenlenebilmektedir.

Kablo güzergahları üzerinde network analizi yapılmakta ve arızalı hatlar tespit edilebilmektedir. Sayısallaştırılan envanter üzerinden keşif ve maliyet analizleri çıkartılabilir.

Web uygulamaları üzerinden, analiz, görüntüleme ve sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Geocode işlemi ile müşteri konumları işaretlenmekte ve müşterilerin alabileceği hız analizleri çıkartılabilmektedir.

telcobis-arayuz